Nest  'Breaking Bad'

Missy & Mack hebben kittens gekregen op 11/12/'18

Klik hier voor de combinatie, complete inbreeding 13%

De kittens zijn geboren door middel van een keizersnede, Missy is gesteriliseerd.